Informace a požadavky na spot

Informace:

  • plocha reklamy –9,83m2
  • doba vysílání –6:00 -22:00
  • frekvence vysílání –min. 10/h = 160/den

Spot ve formátu:

  • obrázku (statický) –JPG., rozměr 384 x256 pixelů
  • videa (dynamický) –AVI., do max. rozlišení 768x512 pixelů

Doba trvání spotu je 10 nebo 15 vteřin.

Doporučení:

U obrázků dodržet rozměr 384 x 256 px, nad touto hranicí už není zobrazovací plocha, proto je třeba dbát na to, aby daný obrázek byl v tomto rozměru vystředěn. Případně udělat obrázek o 1-2 pixely širší a vyšší aby se zamezilo vzniku bílých, či jinak barevných okrajů na jednom čí více okrajích velkoplošné obrazovky. Vzhledem k poměrně vysoké svítivosti obrazovky dát pozor na kombinaci splývavých barev, obrázků a textu, což je ale běžná věc v grafické tvorbě, k čemuž patří irozumná velikost písma a množství v obrázku. Průměrná velikost souboru jpg. v tomto rozměru je okolo 2MB.