CENÍK PODNÁJMU VELKOPLOŠNÉ OBRAZOVKY

Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem

Ceny dle doby podnájmu a délky spotu:

3 měsíce a déle

  • 10 vteřin 1500 Kč / měsíc
  • 15 vteřin 2500 Kč / měsíc

2 měsíce a kratší

  • 10 vteřin 2000 Kč / měsíc
  • 15 vteřin 3000Kč / měsíc

Jednorázový na 14 dní

  • 10 vteřin1000 Kč
  • 15 vteřin 1500 Kč

Po dohodě je možná výroba spotu:

  • statický 250 Kč
  • dynamický 500 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.