ZUŠ - TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ MIROSLAVY KYTNEROVÉ

Termín: 3. 5. 2024 17:00

Vstupné: Dobrovolné

Místo konání: Malý sál

Pořádá: Podnájem


Třídní koncert žáků Miroslavy Kytnerové

Žáci hrající na dřevěné dechové nástroje, konkrétně zobcovou a příčnou flétnu, představí skladby mnoha žánrů v sólech i komorních uskupeních. Na klavír doprovází Lucie Christianová.