CM - JAN BARTOŠ

Termín: 18. 6. 2024 19:30

Vstupné: 150 / 250

Místo konání: Velký sál

Pořádá: Podnájem


Jan Bartoš

Bedřich Smetana byl jedním z nejlepších klavíristů své doby, proto je jeho odkaz pro tento nástroj v kontextu jeho celkové tvorby mimořádně rozsáhlý. Ne všechny Smetanovy klavírní skladby ale byly určeny pro koncertní uvádění na velkých pódiích. Řadu z nich, zejména v době svého dospívání, psal spíše pro dívky, do kterých se ve svém mládí průběžně zamilovával. Jedním z těch zásadních Smetanových přínosů klavírní tvorbě je jeho lisztovsky virtuózní cyklus Sny s podtitulem Šest charakteristických skladeb z roku 1875. Jan Bartoš, jeden z nejvýraznějších českých klavíristů střední generace, staví tento cyklus do velice promyšlené kombinace s Osmi preludii op. 30 téměř o celé století mladšího Smetanova kolegy Miloslava Kabeláče. V této kombinaci je také zaznamenal na mimořádně úspěšné CD, které vydalo v předloňském roce vydavatelství Supraphon.

Program:
Bedřich Smetana
Sny (Rêves): Šest charakteristických skladeb

Miloslav Kabeláč
Osm preludií op. 30

 

Concentus Moraviae

Vstupenky: https://www.ticketportal.cz/event/JAN-BARTOS-klavir