ZUŠ - LETEM SVĚTEM STALETÍMI

Termín: 18. 4. 2024 8:00 - 11:00

Vstupné: 10

Místo konání: Velký sál

Poznámka: Časy představení 8:00 a 10:00

Pořádá: Podnájem


Letem světem staletími

V programu, který zmapuje vývoj hudby od pravěku po současnost, se opět představí všechny obory a vyučované nástroje. Žáci ZUŠ a DBJ představí různá hudební i taneční seskupení, jednotlivé umělecké slohy a hudební styly.

Určeno: MŠ, I. st. ZŠ