KPH - TRIOTONES

Termín: 12. 9. 2023 19:00

Vstupné: 100 / 150

Místo konání: Malý sál

Poznámka: Platí permanentky KPH


TrioTones

Michaela Hajíčková - klavír
Veronika Brádlová - klarinet
Vojtěch Urban - violoncello

TrioTones je komorní soubor složený ze tří interpretů, kteří se setkali na studiích na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a společně působí od roku 2012. Všichni tři interpreti jsou také sólisté nebo vystupují v různých orchestrech či jiných komorních seskupeních. Mají za sebou úspěchy v národních i mezinárodních soutěžích. Cenné zkušenosti získalo trio na kurzech u našich i zahraničních interpretů a pedagogů (Vovka Ashkenazy, Štěpán Koutník, Milan Řeřicha ad.). Soubor hraje komorní skladby různých stylových období. Svůj repertoár stále rozšiřuje a sbírá zkušenosti od předních osobností vážné hudby.Přímo pro soubor TrioTones vznikla v roce 2019 skladba Romana Haase "La suita minimalistika". 

Michaela Hajíčková pochází ze Žatce. Hře na klavír se začala věnovat v pěti letech v místní hudební škole,  následovala konzervatoř v Teplicích. Dále ve studiích pokračovala na Akademii múzických umění v Praze.  Absolvovala zahraniční stáž na Hochschule für Music und Theater Leipzig. Zúčastnila se několika mezinárodních kurzů. Během studií se zúčastnila také několika národních i mezinárodních soutěží  V současné době se aktivně věnuje komorní hře a klavírní pedagogice.

Veronika Brádlová se seznámila s hudbou v šesti letech hrou na klavír. Ve dvanácti letech přestoupila na klarinet. Hru na klarinet později studovala na konzervatoři v Teplicích. Konzervatoř absolvovala roku 2010 se Severočeskou filharmonií. Během studií se zúčastnila mezinárodních i českých kurzů.
Aktivně spolupracuje s Českým Národním Symfonickým Orchestrem, kde vystupuje na pravidelných turné se skladatelem a dirigentem Ennio Morriconem. Získané hráčské dovednosti předává jako pedagog na základních uměleckých školách, nyní na ZUŠ Vrchlabí a Lomnice nad Popelkou.

Vojtěch Urban začal hrát na violoncello v deseti letech na Hudební škole hlavního města Prahy. Následně nastoupil studiu na Gymnázium Jana Nerudy (ve třídě s hudebním zaměřením). Poté byl přijat na hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze do třídy profesora Daniela Veise, od roku 2010 zde ve studiu pokračuje ve třídě odb.as. Mikaela Ericssona. V průběhu studií se mimo jiné účastnil mistrovských kurzů. 
Jako sólista vystoupil s předními českými orchestry a měl tak možnost spolupracovat s řadou vynikajících dirigentů V současnosti se velkou měrou věnuje také komorní hudbě. Je členem hned několika komorních souborů.

Program:
František Škroup: Trio Es-dur, Op. 27
Sylvie Bodorová: La Speranza
(pauza)
Vojtěch Jírovec: Grand Trio Concertante
Roman Haas: La suita minimalistica

Generální partner: Rathgeber, k.s.