JEDNOU PROVŽDY NEHOŘÍ

Termín: 17. 4. 2024 8:30 - 12:00

Vstupné: 70

Místo konání: Velký sál

Poznámka: Časy představení 8:30 a 10:00


Jednou provždy nehoří

Oheň je krásná kombinace fyziky a chemie. V tomto vystoupení bude obojího dostatek. Budeme se dívat, co všechno hoří a proč. A jestli je dobré vždy hasit vodou. Představení si získá nejen diváky, ale zpravidla i přítomný požární dozor. Ale nebojte se. V rukou fyziků se oheň stává hvězdou jevišť. Podíváme se společně na hoření plynů, jako je propan-butan, necháme věci hořet, ale neshořet, uvidíme pokusy s peroxidem a manganistanem draselným, nebo zapálíme karbid vápníku.

Uvádí: Úžasné divadlo fyziky

Určeno: II. st. ZŠ