COVID od 22. 11.

PODMÍNKY VSTUPU NA PŘEDSTAVENÍ OD 22. 11. 2021

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví Při příchodu musí všichni diváci (s výjimkou dětí do 12 let věku) prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

- osoba doloží národním certifikátem aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní

- osoba doloží negativní RT-PCR test provedený nejdéle před 72 hod., jde-li o osobu do 18 let věku, s kontraindikací k očkování*, se zahájeným očkováním, nebo osobu s dokončeným očkováním před méně než 14 dny

* Skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN)

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
Děkujeme za dodržování opatření.