Kontakt

Kulturní dům

Luční 764

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: +420 566 552 626

Mail: info@kdbystricenp.cz

Věra Hanáková   vera.hanakova@kdbystricenp.cz

Miroslav Koudelka /osvětlovač, zvukař/ miroslav.koudelka@kdbystricenp.cz

František Macháček frantisek.machacek@kdbystricenp.cz