Taneční kurz a společenská výchova mládež – nedokončené 2020

Taneční kurz a společenská výchova pro mládež – nedokončené 2020 bude probíhat od září 2021. Pokud účastník nebude mít již o kurz zájem, bude mu vrácena poměrná část kurzovného /nejpozději do 30. 8. 2021/. Další informace sdělíme před zahájením kurzu.