COVID INFO

COVID INFO

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

– doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
– doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin
– absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem
– doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
– aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní (výše uvedené podmínky neplatí pro děti do 6 let věku)

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Je dovoleno během představení konzumovat občerstvení. V takovém případě je možno respirátor dočasně odložit.

Děkujeme za dodržování uvedených pokynů.