SMYČCOVÝ ORCHESTR NĚHOSLAVA KYJOVSKÉHO – HRAJEME UŽ 20 LET

Sonk

Popis akce

Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského – HRAJEME UŽ 20 LET

Dirigentka: Lenka Macháčková

Historie smyčcového orchestru v Bystřici nad Pernštejnem začíná v roce 1962 s nástupem učitele hry na smyčcové nástroje N. Kyjovského na tehdejší lidovou školu umění. Ten postupně ze svých žáků vytvořil dvacetičlenný orchestr, který přinášel 35 let radost z hudby jak hráčům, kterých se vystřídalo za tu dobu nespočet, tak posluchačům.

Po čtyřleté přetržce, v roce 2001, se k myšlence bystřického smyčcového orchestru vrací Mgr. Lenka Macháčková, která v té době nastoupila jako učitelka hry na smyčcové nástroje na bystřickou ZUŠ. Postupně budovaný nový orchestr na paměť zakladatele prvního orchestru nese jeho jméno. Členy souboru, který v letošním roce slaví již 20 let obnovené činnosti, jsou bývalí žáci bystřické Základní umělecké školy ze tříd Něhoslava Kyjovského, Svatopluka Bagary a současných pedagogů Lenky Macháčkové a Josefa Havla.

Repertoár orchestru obsahuje přibližně 300 skladeb – duchovních i světských, klasických i moderních – v různých aranžích a obsazeních. Počet koncertů dosáhl za 20 let existence úctyhodného čísla 137, a to v nejrůznějším obsazení, včetně hostujících umělců např. Jaroslav Svěcený, Elen Machová, skupina Nezmaři či Hradišťan. Kromě ČR koncertoval orchestr i v Německu a Chorvatsku. Velkou oblibu u hráčů i posluchačů získal od roku 2008 běžící náročný projekt Balady & Romance, kdy se souborem společně účinkují rockoví hudebníci.

Orchestr se také aktivně zapojuje do záchrany našeho kulturního dědictví. V obnovených novodobých premiérách uvedl např. znovuobjevenou zpěvohru z roku 1827 Bílá paní Pernštejnská autorů E. Bočka a A. E. Titla nebo Pastýřskou mši anonymního skladatele.

V letošním roce byl Smyčcovému orchestru N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem udělen Titul „Nositel tradic Bystřicka“ za vytváření základny pro všechny zájemce o hudbu a rozvíjení jejich hudebních schopností, propagaci hudby a kultury ve městě, v regionu i mimo něj. Množství benefičních koncertů, jejichž výtěžek byl věnován na podporu řady charitativních a jiných organizací je dokladem, že práce orchestru má kromě provozování hudby i další společenský rozměr. Pro všechny je důležitý pocit sounáležitosti s druhými, který vede k sociálnímu cítění a vědomí, že hudbou lze pomáhat.

Hosty koncertu bude rocková kapela Aligator, jejíž někteří členové spolupracují s orchestrem od počátku tohoto projektu, a řada dalších hudebníků, přátel orchestru.

Program: A. Vivaldi, P. J. Vejvanovský, B. Smetana, Čechomor, Arakain, Olympic ad.

Generální partner: Rathgeber, k. s.

Partner: Město Bystřice n. P., Wera Werk, s.r.o., Soundservis, MEGA-TEC, s.r.o.

Info

Datum akce: 24.09.2021
Začátek: 19:00


Místo konání: Velký sál

Vstupné:
80 / 130 Kč
Platí permanentky KPH