MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO A OPERNÍ HOSTÉ

18.01.2016

Popis akce

SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM STAROSTY

Svátečně laděný program zaměřený na slavné árie z oper a operet světového repertoáru a virtuózní skladby pro klavírní trio. Moravské klavírní trio se objevuje na naší koncertní scéně od roku 1997, kdy vzniklo z iniciativy členů Státní filharmonie Brno – vedoucího skupiny II. houslí Jiřího Jahody a violoncellisty Rudolfa Mrazíka, kteří přizvali ke spolupráci pianistku Janu Ryšánkovou. V roce 1999 usedl k violoncellovému pultu Miroslav Zicha, profesor brněnské konzervatoře a v současné době vedoucí katedry strunných nástrojů JAMU v Brně. Kromě stěžejních skladeb triového repertoáru se soubor věnuje i  interpretaci současné tvorby žijících autorů.
Běloruští rodáci Kseniya Suprunovich a Pavel Katsiushin jsou absolventy hudební akademie v Minsku a Jamu v Brně. V průběhu studií se zúčastnili množství interpretačních kurzů. Na poli soutěžních úspěchů sopranistky zmiňme 2. cenu Pěvecké soutěže Olomouc (2013), z úspěchů barytonisty pak 1. cenu v téže soutěži.

http://www.globart.cz/cz/umelci/moravske-klavirni-trio

www.novorocniturne.cz

Generální partner koncertů KPH – Rathgeber, k.s.

Partner: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

 

 

Info

Datum akce: 18.01.2016
Začátek: 19:30


Místo konání: Malý sál KD

Vstupné:
Děti, studenti, ZTP 70 Kč, ostatní 120 Kč
Platí permanentky KPH